Kamienie graniczne z Mniszego Lasu


Choć od lat poszukuję kamieni granicznych krzeszowskich cystersów, co w oczywisty sposób wiąże się z tematyką lokalizacji dawnych dóbr klasztornych, to temat tzw. Mniszego Lasu całkowicie umykał mojej uwadze. Owszem, wiedziałem o tym, że zakonnicy ci otrzymali w momencie fundacji prepozytury cieplickiej jakieś dobra leśne nazywane Spittelwald, które w niemieckojęzycznych źródłach określane są też jako Mönchwald, jednak nigdy nie podjąłem próby ich lokalizacji. Dopiero Patryk Charydczak przesłał mi informację o trzech kamieniach granicznych znajdujących się na granicy tegoż lasu - temat bardzo mnie zainteresował. Także Krystian Michalik zwrócił mi uwagę, że kamienie ograniczające tzw. Mniszy Las są kamieniami granicznymi dóbr prepozytury cieplickiej, a ponieważ należała ona do krzeszowskich cystersów, toteż kamienie graniczne z Mniszego Lasu należy uznać za kamienie graniczne cystersów z Krzeszowa.

Kamienie graniczne z Mniszego Lasu okazały się bardzo interesującym tematem, zresztą sam las i jego historia warte są dokładniejszego opisania. Jednak z racji objętości tego tematu nie jestem w stanie jednorazowo opracować całości tej tematyki, dlatego też postanowiłem zamieścić na swojej stronie opis Mniszego Lasu i tutejszych kamienie w postaci jeszcze nieukończonej, niejako wersji roboczej, która sukcesywnie będzie aktualizowana. Poniżej znajduje się plik pdf z aktualną wersją tego tekstu:

wersja z 11 X 2020 r., która przedstawia ogólny opis Mniszego Lasu.
wersja z 15 X 2020 r., w której dodałem tłumaczenie opisu rozmieszczenia kamieni granicznych oraz próbę rekonstrukcji ich lokalizacji.
wersja z 17 X 2020 r., w której dodałem siedem fragmentów map przedstawiających Mniszy Las.
wersja z 19 X 2020 r., w której dodałem szkic rozmieszczenia kamieni granicznych na całym obwodzie, zacząłem też opisywać zachowane kamienie graniczne o numerach XXV, XXVI i XXX.
wersja z 21 X 2020 r., w której poprawiłem rekonstrukcje rozmieszczenia kamieni i rozbudowałem opis zachowanych kamieni granicznych.
wersja z 22 X 2020 r., w której dokonałem pewnej korekty zamieszczonych fragmentów map.
wersja z 23 X 2020 r., w której dodałem swoje przemyślenia na temat tego, jak mogły wyglądać herby umieszczona na kamieniach granicznych.
wersja z 27 X 2020 r., w której dodałem fragment polskiej mapy WIG z lat międzywojennych, uzupełniłem treść o cytat z artykułu Jerzego Majdana oraz dodałem informacje na temat odnalezionego kamienia numer XXVII.
wersja z 19 XI 2020 r., w której usunąłem fragment mapy WIG, dodałem fragment mapy topograficznej z 1965 roku oraz rozbudowałem opis innych zachowanych znaków granicznych.
wersja z 20 XI 2020 r., w której dodałem kolejną rekonstrukcję wyglądu herbów oraz rozbudowałem opis innych zachowanych znaków granicznych.
wersja z 23 XI 2020 r., w której dodałem reprodukcję i opis mapy Spittelwaldes Mappæ.
wersja z 27 XI 2020 r., w której dodałem reprodukcję i opis mapy Waldparzellenkarte am Zackenfluß.
wersja z 4 III 2021 r., w której dokonałem kilku drobnych zmian.

Mniszy Las.pdf
Wróć