cysterski słupek w Okrzeszynie


05-10-2008

Jak czytam w artykule Zygmunta Sarneckiego "Krzeszowskie pogranicze" który ukazał się w numerze 4/1987 "Przydrożnych pomników przeszłości": "Niestety zaginęły kamienie graniczne znajdujące się na terenie byłej szkoły w Okrzeszynie oraz przy Szkole Podstawowej numer 1 w Lubawce". Z tekstu tego jednoznacznie wynika, że kamień z Okrzeszyna należy uznać za zaginiony.
Co do samej szkoły w Okrzeszynie to autor chyba nie będzie miał na myśli tej która mieściła się w dawnej plebani bo w roku 1987 zapewne nie miała ona jeszcze określenia "była szkoła". Poniżej zdjęcie z 4 września 2008 roku:
Bardziej prawdopodobną "byłą szkołą" jest stojący w pobliżu dwór który w "Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów tom 8" ma w opisie: "dwór służył jako szkoła". Poniżej kilka zdjęć również 4 września 2008 roku. Widać na nich dwór i portal kamienny z ozdobnym kluczem i literami P.A.G. oraz datą 1794 - co według wspomnianego wcześniej "Słownika ..." świadczy o tym, że należał on do cystersów z Krzeszowa.

I jeszcze kilka zdjęć okrzeszyńskiego dworu z 24 czerwca 2005 roku.


dodano: 10-09-2015

Na kolejną informację na temat tego kamienia trafiłem w numerze 20 pisma "Bractwo Krzyżowców" wydawanego przez PTTK Świdnica. Na stronie 12 znajduje się doniesienie numer 138 z dnia 21 września 1992 roku autorstwa Zygmunta Sarneckiego: "(...) W dalszym ciągu nie jest mi znany los słupków, które były w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubawce i w szkole w Okrzeszynie".dodano: 19-12-2015

W zamieszczonym w zeszycie 12 Bractwa Krzyżowców (październik 1988) "Sprawozdaniu z IV Biesiady Pokutnej w Krzeszowie" Andrzeja Scheera znajduje się wzmianka między innymi o tym kamieniu (prawdopodobnie): (...) Zygmunt Sarnecki /Kamienna Góra/ (...) zaapelował o odszukanie zaginionych granicznych kamieni pocysterskich z Lubawki, Okrzeszyna i innych stojących dawniej na granicy śląsko-czeskiej".


Wróć