Schömberg


Poniższa niemiecka mapa prezentuje tylko najbliższe okolice Chełmska Śląskiego. Zatytułowana jest ona "Schömberg", w prawym górnym rogu posiada numer "3131.". W lewym dolnym rogu: "Königl. Preuss. Landes - Aufnahme 1884. Herausgegeben 1886." Poniżej: "(102) Kreis Landeshut, Reg. Bez. Liegnitz.". Poniżej: "(121) Waldenburg, Breslau". W prawym dolnym rogu: "Lith. v. C. Schneider.". Poniżej: "Die Höhenangaben beziehen sich auf Normal-Null; Rotiere Angaben enthält der Carton auf Messtischblatt 91. (Westerland.)"

Na podstawie zarwartości mapy można pokusić się o ustalenie daty jej powstania. W lewym górnym rogu widnieje fragment linii kolejowej opisanej "von Parschnitz" i "nach Ruhbank". Linia kolejowa z Sędzisławia (Ruhbank) do Lubawki i dalej do Czech została uruchomiona 29 grudnia 1869 roku (źródło: www.kolej.pl). Nie ma natomiast na mapie linii kolejowej do Okrzeszyna, a ta była wybudowana w 1898 roku i otwarta 2 października 1899 (źródło: www.kolej.pl). Tak więc zawartość mapy odpowiada stanowi z pomiędzy lat 1869 i 1898.


Schomberg


Wróć