Krzeszowska ikona


W roku 1735 została wykonana przez Benedykta Hentschla srebrna trybowana rama do cudownego obrazu krzeszowskiej Madonny. W 1997 r. w związku z koronacją obrazu Matki Bożej Łaskawej przeprowadzono konserwację obrazu. Przy okazji Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił konserwację srebrnej ramy, którą odnowił złotnik z Pakoszowa koło Jeleniej Góry - Zbigniew Bogacki. [lit. 28, informacja z kościoła św. Józefa]

Witold Papierniak w swoje pracy (dostępnej również na mojej stronie WWW) o ramie wspomina przy okazji opisu obrazu: "Obraz umieszczony jest w srebrnej ramie, z główkami aniołków i herbami cystersów, pod szerokim na 1 m zwieńczeniem, z którego opada w dół dekoracyjna tkanina. Stanowi ona dla niego dotatkową oprawę i bywa zmieniana, dlatego może być np. zielona i czerwona, w różnych kolorach."

Henryk Dziurla w książce "Śląsk w zabytkach sztuki - Krzeszów" [lit. 30] opisuje okres bezpośrednio przed poświęceniem kościoła klasztornego: "Na głównym ołtarzu ustawiono średniowieczny obraz Matki Boskiej ujęty w bogate, srebrne ramy, reprezentujące najwyższy poziom barokowego złotnictwa. Bezpośrednie tło dla obrazu stanowił ozdobny baldachim utkany przez zakonnice z Trzebnicy."

Jednak dzisiaj widoczna jest tylko i wyłącznia rama na zewnątrz obrazu, kiedyś jednak była tam również dodatkowa, wewnętrzna osłona zakrywająca obraz. Niestety, nigdzie nie mogę znaleźć dodatkowych informacji na ten temat.

Reprodukcja pochodzi z książki "Vom unbekannten Grüssau I. Heilige Zeiten und Orte" [lit. 36] której autorem jest benedyktyn z krzeszowskiego opactwa, P. Nikolaus v. Lutterotti OSB. Książka została wydana końcem lat 20 zeszłego stulecia.
Reprodukcję obrazu z Matką Boską w osłonie. Jest to skan z oryginału o rozmiarach ok. 8x4,5cm udostępniony mi przez Witolda Papierniaka. Nic bardziej wyraźnego nie udało mu się zeskanować, jednak widać osłonę. Na odwrocie jest niemiecki tekst modlitwy, trudno jednak oszacować datę wydania tego zdjęcia. Zewnętrzna rama widoczna jest dzisiaj, po odnowieniu umieszczona w ołtarzu głównym wraz z cudownym obrazem, ale bez tej wewnętrznej, dodatkowej osłony.
Fragment pocztówki (datownik pocztowy z 1933 roku). W ołatrzu widać ikonę za srebrną osłoną.
Na stronie ebay.de znalazłem w sierpniu 2005 aukcję książki "P. Ambrosius Rose - Kloster Grüssau" z zamieszczonym zdjęciem dwóch stron. Również i tam widać srebrną ramę z dodatkową osłoną. Co ciekawe, są tu też porównania zdjęć ikony różniące się jej stanem jak i tłem :-)
Reprodukcja pochodzi z książki Henryka Dziurli "Śląsk w zabytkach sztuki - Krzeszów" [lit. 30] wydanej w 1964 roku.
Reprodukcja pochodzi z książki Henryka Dziurli "Krzeszów" [lit. 9] wydanej w 1974 roku.
Zdjęcie krzeszowskiej ikony wykonane przeze mnie 8 stycznia 2005 roku.

Wróć