Prośba o tłumaczenie


prośba o tłumaczenie z 17 grudnia 2004 roku

Końcem roku 2004 ( i na początku roku 2005 z tego co widzę też) na Allegro pojawiły się ciekawe dokumenty pochodzące z krzeszowskiego opactwa. Są to oryginalne dokumenty z pieczęciami pochodzące z XVIII i XIX wieku. Osobiście byłem ciekawy co to są za dokumenty i kiedyś nawet chciałem jeden z nich kupić, ale niestety zostałem przelicytowany. Może to i dobrze :-) Jeśli już ktoś taki dokument kupił, to trzeba go przetłumaczyć, choćby z ciekawości, czego dotyczy. I tutaj pojawia się prośba jednego z posiadaczy takiego właśnie dokumentu:"To co o nim wiem: ciagle przewija się w nim Ignatz Illner z Ratz oraz Bernhrad i Balthazar Potilz(?) mowa jest też o jakiejś hipotece. Był złożony na pół - odbiły się pieczęć lakowa (opactwa w Krzeszowie - skruszona) oraz jedna z atramentowych. Znaleziony kilka lat temu w zbiorze z 20 innymi dotyczącymi klasztoru w Krzeszowie (z lat 1750-1810) pod podłogą kamienicy w Kamiennej Górze. Niewiele tego. Może komuś uda sie go przetłumaczyć - pismo kształtne, lecz trudne do odczytania. Może więc przez WWW. Próbowałem poprosić o tłumaczenie germanistkę - totalna porażka, nic nie odczytała. Wydaje mi się, że dokument nie dotyczy bezpośrednio Krzeszowa, jednakże pieczęć jest raczej identyczna z pozostałymi (środkowa część herbu, orzeł oraz zachowane litery opowiadają tej na Twoim skanie) Sam też jestem ciekawy, czego może dotyczyć ten dokument. Gdyby ktoś chciał się podjąć tłumaczenia, to chętnie podeślę e-mailem skan w większej rodzielczości :-)

Marian Gabrowskiodpis i tłumaczenie na niemiecki z 26 czerwca 2005 roku

W odpowiedzi na moją prośbę o tłumaczenie kilka osób poprosiło o przesłanie dokumentu w celu podjęcia próby odczytania jego zawartości. Jedną z nich był mój kolega, dawny mieszkaniec Krzeszowa, Artur, który aktualnie mieszka w Borken w Niemczech. Poprosił on o tłumaczenie swoich znajomych, dyrektora uczelni i historyka. Ci podjęli się tego zadania a rezultaty prezentuję poniżej: autorem tłumaczeń 1 i 2 jest Albert Panten, autorem wersji 3 jest Bernhard Puschmann. Ich möchte mich herzlich bei denn beiden Herren bedanken dass Sie sich so viele mühe für die Übersetzung des Dokumentes gegeben haben.

Wersja 1: dosłowny odpis

Das Gerichts=Amtt des Fürstlichen Kloster Gestifts allhier, thut kundt und füget hierdurch offentlich zu wißen: wasmaßen sich aus denen Grund= und Hypothequen=Actis der Gemeinde Görtelsdorff ergiebt, daß unterm 12ten. December. 1748. bey Gelegenheit des zwischen Balthasar Pohls Erben Verkauffern und Bernhard Pohl Kauffern, über das sub No. 3. gelegene Vorwerk daselbst geschloßenen Kauffs, unter andern eine Schuld=Forderung von Zwey Hundert Talerschlesisch, für den Ignatz Illner zu Platz annotiret worden. Es ist außerdem nicht zu ersehen, ob und wie diese Forderung zu justificiren ist, noch weniger, daß mittler Zeit gedachter Ignatz Illner oder deßen Erben, sich wegen Einziehung dieser Forderung gemeldet. Da nun aber hiervon die Berichtigung des Kauff=gelder=Restes abhanget, mithin sowohl Verkäuffern als Käuffern daran gelegen, daß diese Forderung ins reine gebracht werde; Als wird hierdurch gedachter Ignatz Illner, deßen rechtmäßige Erben oder wer sonst an sothane Schuld-Forderung gegründete Ansprüche zu haben vermeinen möchte, edictaliter citiret und vorgeladen, a dato binnen 12. Wochen, eventualiter aber den 23ten September a.c. sich in allhiesiger Stifts=Canzley zu melden, sich zuvörderst gehörig ad causam zu legitimieren, sodann die Forderung selbst rechts beständig zu justifizieren, in Entstehung deßen aber zu gewärtigen, daß sodann Praeclusoria eröffnet, diese Forderung bey denen Grund-Actis gelöscht, und der Kauff=Gelder=Rest denen Balthasar Pohlischen Erben werde verabfolget werden. Wornach sich zu achten.

Gegeben Grüssau den 22ten. Junius 1782.

(loco sigilli) Fenderlin.

Gerichtlich Aufgeboth einer bey denen Grund= und Hypo= thequen - Actis der Gemeinde Gör= telsdorff, für den Ignatz Illner von Platz vermerkten Schuld=Forderung ueber (?) 200 Thlersl.

Affigiret zu Landeshut den 26ten. Junii 1782
Refigiret den 25ten. September 1782.
Kallmann

Wersja 2: czytelny przekaz

Das Gerichtsamt des Fürstlichen Stifts allhier gibt bekannt und fügt hierdurch zu wissen: aus den Grund- und Hypotheken Akten der Gemeine Görtelsdorf ergibt sich, daß unterm 12. Dezember 1748 bei der Gelegenheit des zwischen Baltasar Pohls Erben als Verkäufer und Bernhard Pohl als Käufer über das Vorwerk Nr. 3 geschlossenen Kaufs unter anderem eine Schuldforderung von 200 schlesischen Talern für Ignatz Illgner in Platz notiert worden ist. Es ist allerdings nicht zu erkennen, ob und wie diese Forderung rechtlich zu verfolgen ist, noch weniger, ob in der Zwischenzeit gedachter Ignatz Illner oder dessen Erben, sich wegen der Einziehung der Forderung gemeldet haben. Da nun aber hiervon die restlose Abtragung des Kaufgeldes abhängt, mithin sowohl Verkäufer als Käufer daran gelegen ist, daß diese Forderung ins Reine gebracht werde, also werden hierdurch gedachter Ignatz Illner, dessen Erben oder wer sonst Ansprüche auf die Schuldforderung Ansprüche zu haben vermeint, aufgefordert sich zu melden, und zwar vom jetzigen Datum an innerhalb von 12 Wochen, gegebenenfalls aber am 23. September des laufenden Jahres in hiesiger Stiftskanzlei, allerdings erst nach Nachweisung der Berechtigung, sodann die Forderung rechtlich zu verfolgen. Wenn solches geschieht gewärtig zu sein, daß dann der Ausschluß eröffnet, diese Forderung bei den Grundakten gelöscht, und der Kaufgeldrest den Baltasar Pohl’schen Erben ausgezahlt werden würde. Wonach sich zu richten.

Gegeben zu Grüssau 22. Juni 1782

Fenderlin

Angeheftet zu Landeshut den 26. Juni 1782
Abgenommen den 25. September 1782

Kallmann

Gerichtliches Aufgebot einer bei den Grund- und Hypothekenakten der Gemeinde Görtelsdorf für den Ignatz Illner von Platz vermerkten Schuldforderung über 200 Taler schlesisch

Wersja 3: współczesny niemiecki

Das Gerichtsamt des Fürstlichen Stifts gibt bekannt und teilt folgendes mit: Aus den Grund- und Hypothekenakten der Gemeinde Görtelsdorf ergibt sich, daß beim Abschließen des Kaufvertrags über das Vorwerk Nr. 3 am 12. Dezember 1748 zwischen den Erben Baltasar Pohls als Verkäufer und Bernhard Pohl als Käufer unter anderem eine Schuldforderung von 200 schlesischen Talern für Ignatz Illgner aus der Gemeinde Platz notiert worden ist. Es ist allerdings nicht zu erkennen, ob diese Forderung noch besteht und wem derzeit die Ansprüche aus der Forderung zustehen. Noch weniger ist festzustellen, ob in der Zwischenzeit der genannte Ignatz Illner oder seine Erben, sich wegen der Einziehung der Forderung gemeldet haben. Hiervon hängt nun die Begleichung der Restschulden ab. Da sowohl Verkäufer als Käufer mögliche Restschulden beglichen haben möchten, werden durch diese amtliche Bekanntmachung der genannte Ignatz Illner, seine Erben oder wer sonst Ansprüche auf die Schuldforderung zu haben vermeint, aufgefordert sich zu melden. Die Rechte sollen innerhalb von 12 Wochen nach dieser amtlichen Bekanntmachung, gegebenenfalls aber am 23. September des laufenden Jahres in hiesiger Stiftskanzlei angemeldet werden. Es muß nachgewiesen werden, dass die Ansprüche aus der Schuldforderung zu Recht bestehen, erst dann können die Rechte anerkannt werden. Wenn der Nachweis der Berechtigung erfolgreich geführt und die Hypothekenschuld beglichen wird, werden weitere Forderungen ausgeschlossen und die Forderung über 200 schlesische Taler bei den Grundakten gelöscht. Der Kaufgeldrest würde den Baltasar Pohl’schen Erben ausgezahlt werden. Amtliche Bekanntmachung
Grüssau 22. Juni 1782
Fenderlin
Ausgehängt Landeshut den 26. Juni 1782
Abgenommen den 25. September 1782

Kallmann

Gerichtliches Aufgebot einer bei den Grund- und Hypothekenakten der Gemeinde Görtelsdorf für den Ignatz Illner aus der Gemeinde Platz vermerkten Schuldforderung über 200 schlesische Taler

... i tłumaczenie na język polski z września 2006 roku

Akt z Krzeszowa z 1782 (wersja 2) Urząd sądowy książęcego klasztoru ogłasza niniejszym i podaje wszem i wobec do wiadomości: z ksiąg wieczystych i hipotek gminy Görtelsdorf okazuje się, że dnia 12 grudnia 1748 przy okazji zawieraniu aktu kupna-sprzedaży folwarku nr 3 między spadkobiercą Baltasar`a Pohl`a jako sprzedawcą a Bernhard`em Pohl`em jako nabywcą odnotowano między innymi wierzytelność dłużną w wysokości 200 śląskich talarów na rzecz Ignatz`a Illner`a z gminy Platz. Przede wszystkim nie da się stwierdzić, czy i jak tę wierzytelność prawnie uregulować a jeszcze trudniej ustalić, czy w międzyczasie wyżej wymieniony Ignatz Illner lub jego spadkobiercy zgłosili się w celu ściągnięcia tej wierzytelności. Ale ponieważ od tego zależy teraz spłata ceny kupna bez reszty, zarówno sprzedawcy jak i nabywcy zależy na tym, aby to zadłużenie uregulować na czysto, a więc wzywa się niniejszym wyżej wymienionego Ignatz`a Illner`a, jego spadkobierców lub kogoś, kto sądzi, że ma jakieś roszczenia do tej wierzytelności dłużnej i to w ciągu 12 tygodni od dnia dzisiejszego, a w tym przypadku do 23 września bieżącego roku w tutejszej kancelarii klasztornej, przed wszystkim po udowodnieniu uprawnień, to wtedy będzie uregulowana prawnie ta wierzytelność. Jeżeli do tego dojdzie, to wtedy wszczyna się procedurę wyłączenia, wierzytelność kasuje się w księgach wieczystych i mogłaby być wypłacona reszta pieniędzy z zakupu spadkobiercom Baltasar`a Pohl`a. Należy się do tego dostosować. Wydano w Krzeszowie, 22 czerwca 1782 Fenderlin Wywieszono w Landeshut [Kamienniej Górze], dnia 26 czerwca 1782 Ściągnięto dnia 25 września 1782.

Autorem tłumaczenia na język polski jest Pan Jan Kielar.

Dokument o którym mowa powyżej:

kliknij na zdjęcie powyżej aby je powiększyćWróć