cysterski słupek w Kamiennej Górze


06-12-2008

Informację na temat tego słupka otrzymałem 5 października 2008 roku od internauty podpisującego swoje listy Silesiusxpp. Niestety dopiero 5 grudnia 2008 roku udało mi się zrobić zamieszczone poniżej zdjęcia słupka. Wyryte litery "IAG" są identyczne jak na cysterskich słupkach granicznych z 1727 roku - inna jest tylko data, tutaj 1733. Ponieważ na "tamtych" słupkach litery "IAG" oznaczają "Innocentius Abbas Grissoviensis" to prawdopodobne jest, że ten sam opat zlecił też ustawienie i tego kamienia (Innozenz Fritsch pełnił swoje rządy w Krzeszowie jako 43 opat w latach 1727-1734).

Nie są mi znane dokładne losy tego kamienia. Z rozmowy telefonicznej z właścicielką lokalu którego wejście widoczne jest na zdjęciach obok słupka wynika, że kamień został odnaleziony w nieznanych dokładnie mojej rozmówczyni okolicznościach lecz nie było to pierwotne miejsce w jakim słupek został zlokalizowany. Moim zdaniem prawdopodobnie jego historia będzie podobna do kamienia z Chełmska Śląskiego - kamień został odnaleziony przez osoby które nie znały historycznej wartości tego przedmiotu i jego dalszy los był zagrożony nawet wyrzuceniem na gruz. Na szczęście właściciel lokalu postanowił wykorzystać go jako element dekoracyjny i w ten sposób kamień nie tylko został ocalony od zniszczenia lecz także jest dostępny dla wszystkich chcących go obejrzeć.
dodano: 26-08-2009

W połowie sierpnia 2009 roku przechodziłem w pobliżu opisywanego miejsca i sprawdziłem czy kamień w dalszym ciągu tam jest - ale kamienia już nie było; nie są mi też znane jego dalsze losy.
dodano: 06-12-2009

Przechodząc w pobliżu spoglądam czy kamień nie wrócił na swoje miejsce ale pozostał po nim tylko ślad na kostce brukowej - poniżej zdjęcia z września 2009 roku.
dodano: 29-03-2014

I po jakimś czasie, a dokładnie 18 lutego 2014 roku, otrzymałem e-mailem informację: "Będąc dziś w Kamiennej Górze przechodziłem koło Mini-Maxu i ze zdziwieniem odkryłem, że słupek graniczny powrócił, przesunięto go tylko o parę metrów. W załączniku przesyłam dzisiejsze zdjęcia kamienia." Za informację oraz zdjęcia dziękuję Krystianowi Michalikowi :-)
dodano: 04-06-2015

Dodatkowe informacje o tym kamieniu znalazłem w artykule Witold Komorowski "Kamienie opactwa krzeszowskiego": "Według informacji właściciela, kamień odnalazł on na wysypisku leśnym w okolicach Czadrowa". Poniżej zdjęcie tego kamienia wykonane przez Witolda Komorowskiego 25 marca 2015 roku, dziękuję za jego udostępnienie!
dodano: 16-05-2016

Kolejne informacje o tym kamieniu znalazłem w artykule E. Schwandt - "Alte Grenzsteine erzählen Heimatgeschichte". Mamy tutaj wzmiankę o kilku kamieniach granicznych z literami "I.A.G." oraz datą "1733", niestety brak dokładnej lokalizacji (gdzieś w Łąkcie [Schönweise]), pechowo posiadam skan tylko fragmentu tego artykułu i urywa się on właśnie na opisie tych kamieni granicznych. Jak widać na zdjęciu (choć mało co widać na tym kiepskim skanie), kamień z tego artykułu wygląda jak kamień z ulicy Karola Miarki.

Wróć