lit. 21


O ile pamięć mnie nie myli, to kiedyś, kilka lat temu, tablica ta znajdowała się w gablocie przed kościołem. Aktualnie znajduje się ona wewnątrz bazyliki krzeszowskiej. Poniżej pozwoliłem sobie zacytować całą jej treść.

autor:PTTK KOMISJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
i WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
tytuł:Tablica informacyjna


ZABYTEK POD OCHRONĄ

   ZESPÓŁ KLASZTORNY CYSTERSÓW P.W. ŁASKI ŚWIĘTEJ MARII DZIEWICY
- JEDEN Z NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW ARCHITEKTURY NA ŚWIECIE. UFUNDOWANY W 1292 R. PRZEZ KSIĘCIA ŚWIDNICKIEGO BOLKA I SUROWEGO. W OKRESIE BAROKU GRUNTOWNIE PRZEBUDOWANY. W 1810 R. OPUSZCZONY NA SKUTEK KASACJI KLASZTORU. OBECNIE MIEŚCI ZAKON BENEDYKTYNEK ZE LWOWA. CZĘŚĆ ZABUDOWAŃ SŁUŻY ZA SCHRONISKO TURYSTYCZNE.
   KOŚCIÓŁ OPACKI P.W. WNIEBOWZIĘCIA N.M. PANNY - BAROKOWY, WZNIESIONY W LATACH 1728-1735. ORIENTOWANY, NA RZUCIE KRZYŻA ŁACIŃSKIEGO. W ELEWACJI GŁÓWNEJ BOGATY DETAL RZEŹBIARSKI DŁUTA F. M. BROKOFA. WE WNĘTRZU - IDEALNIE ZHARMONIZOWANY Z ARCHITEKTURĄ ZESPÓŁ RZEŹB I MALOWIDEŁ. FRESKI SKLEPIENNE ZE SCENAMI Z ŻYCIA CHRYSTUSA I HISTORII ZAKONU CYSTERSÓW WYKONANE W LATACH 1733-1735 GŁÓWNIE PRZEZ G. W. NEUNHERTZA. OŁTARZ GŁÓWNY Z 1758 R. PROJEKTU F. M. BROKOFA. W OŁTARZU OBRAZ ZE SCENĄ "WNIEBOWZIĘCIA" PĘDZLA P. BRANDLA ORAZ GOTYCKI OBRAZ MADONNY Z DZIECIĄTKIEM, Z POCZĄTKU XV W. W OŁTARZACH BOCZNYCH OBRAZY P. BRANDLA, F. A. SCHEFLLERA I M. WILLMANNA. WYSTRÓJ RZEŹBIARSKI /RZEŹBY OŁTARZOWE, STALLE, AMBONA/ DŁUTA A. DORAZILA. ORGANY Z LAT 1732-36 WYKONAŁ M. ENGLER.
   MAUZOLEUM PIASTÓW ŚWIDNICKICH - /ZA PREZBITERIUM/ BAROKOWE Z LAT 1735-1747, NA PLANIE PROSTOKĄTA, Z DWOMA KOPUŁAMI. FRESKI ZE SCENAMI Z HISTORII FUNDACJI KRZESZOWSKIEJ Z LAT 1736-38 PĘDZLA NEUNHERTZA. OBRAZY OŁTARZOWE WYKONAŁ SCHEFFLER, RZEŹBY DORAZIL. PRZY ŚCIANIE ZACHODNIEJ BAROKOWY NAGROBEK KSIĄŻĄT PIASTOWSKICH. SZCZĄTKI SPOCZYWAJĄ W MIEDZIANEJ TRUMNIE, WE WSPÓLNYM SARKOFAGU. PO OBU STRONACH POMNIKA PŁYTY Z GOTYCKICH NAGROBKÓW BOLKA I (+ 1301), Z I-EJ ĆWIERCI XIV W., I JEGO WNUKA - BOLKA II (+1368) Z LAT 1370-80. PODSTAWY SARKOFAGÓW BAROKOWE. NA PRZECIW NAGROBKÓW FIGURY KSIĄŻĘCYCH MAŁŻONEK - AGNIESZKI I BEATRYCZE. PRZY ŚCIANIE PŁD. RENESANSOWY SARKOFAG W. ZEDLITZA (+1618).
   KLASZTOR - PIERWOTNIE GOTYCKI, PRZEBUDOWANY W LATACH 1662-66. Z TEGO CZASU ZACHOWANA CZĘŚĆ WSCHODNIA ZE ŚREDNIOWIECZNYM KAPITULARZEM. W OKRESIE BAROKU PRZEBUDOWANY (KONIEC XVIII W.). Z TEGO CZASU SKRZYDŁO POŁUDNIOWE I CZĘŚĆ SKRZYDŁA ŚRODKOWEGO.
   KOŚCIÓŁ POMOCNICZY P. W. ŚW. JÓZEFA - BAROKOWY, WZNIESIONY W LATACH 1690-1696 PRZEZ BUDOWNICZEGO MARCINA URBANA Z LUBAWKI. ZWIEŃCZENIE SZCZYTOWE Z I-EJ ĆWIERCI xviii W. W ELEWACJI 3 NISZE Z DREWNIANYMI FIGURAMI OBITYMI BLACHĄ. WE WNĘTRZU MONUMENTALNY CYKL FRESKÓW Z LAT 1692-1695, WYKONANY PRZEZ M. WILLMANNA - NAJWYBITNIEJSZEGO MALARZA EPOKI BAROKU NA ŚLĄSKU. OŁTARZ GŁÓWNY WYKONAŁ J. SCHÖTTER W 1678 R.
   DOM GOŚCINNY - OBOK KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA, BAROKOWY, WYBUDOWANY W 1734 R. NA PLANIE KWADRATU, TRZYKONDYGNACJOWY, O ELEWACJACH OZDOBIONYCH PILASTRAMI.

PTTK KOMISJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wróć