lit. 7


Opis tej książki zamieszczony na stronie księgarni merlin.pl: "Poświęcona wyjątkowemu miejscu, w którym zachwycające zabytki kultury służą wielowiekowemu kultowi religijnemu, piękna edytorsko książka jest owocem międzynarodowej sesji naukowej, która odbyła się w dniach 18-20 grudnia 1992 r. w Krzeszowie z okazji 750-lecia fundacji klasztoru benedyktynów, 700-lecia założenia opactwa cysterskiego i 370-lecia odnalezienia trzynastowiecznego obrazu krzeszowskiej Madonny. Uroczystej koronacji ikony dokona Papież Jan Paweł II podczas wizyty z okazji Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Publikacja prezentuje dorobek naukowy trzydziestu autorów z kraju i zagranicy - archeologów, historyków, historyków sztuki, muzykologów, konserwatorów zabytków - związanych bezpośrednio z dziejami i sztuką Krzeszowa, z klasztornym obrazem Śląska i genetycznymi związkami założeń cysterskich w Europie. (Teksty autorów polskich i czeskich zaopatrzono w streszczenia niemieckie, zaś autorów niemieckojęzycznych - polskie)."

autorzy:Baldwin Ziętara, Ivo Kořán, Josef Joachim Menzel, Marek Cetwiński, Marek Derwich, Andrzej Wałkówski, Michał Kaczmarek, Roman Stelmach, Katerina Charvátová, Kazimierz Bobowski, Rościsław Zerlik, Hugo Zdzisław Leszczyński, Krzysztof Kaczmarek, Peter Hoegger, Marian Kutzner - praca pod redakcją Henryka Dziurli i Kazimierza Bobowskiego
tytuł:Krzeszów uświęcony łaską
wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997
wydanie:brak
ISBN:83-229-1275-7

Krzeszów uświęcony łaskąWróć