lit. 70dodano: 09-11-2014

autor:Szymon Wrzesiński
tytuł:Karpniki - ostatnia misja Grundmanna
wydawca:artykuł w miesięczniku "Odkrywca", nr 11 (190) listopad 2014, strona 13Tekst Szymona Wrzesińskiego w jednym miejscu wspomina o krzeszowskich cystersach: "Po zakończeniu wojny 30-letniej zamek bardzo często zmieniał właścicieli. Przez pewien czas wieś stanowiła nawet własność skarbu państwa (1774), następnie cystersów z Krzeszowa (1777), czy pruskiego ministra do spraw Śląska, Karla Georga von Hoym (1785)." Temat o tyle ciekawy, że po raz pierwszy spotykam się z wsią Karpniki (niem. Fischbach) jako własnością krzeszowskich cystersów. Być może uda mi się skontaktować z autorem tekstu i ustalić źródło tej informacji.dodano: 05-01-2015

Udało mi się zdobyć adres e-mail autora tekstu a także odpowiedź na moje pytanie. Jak odpisał mi pan Szymon Wrzesiński: "Ta informacja o krótkim administrowaniu majątkiem w Karpnikach przez zakonników z Krzeszowa pochodzi z jednej z niemieckojęzycznych publikacji, ale pisał też o tym polski doktor nauk historycznych. Nie było tam jednak więcej informacji, czy otrzymali od władz, po tym jak Karpniki stały się własnością skarbu państwa. Tylko, że zakonnicy z Krzeszowa mieli Karpniki oo 1777 r. do 1783 roku, kiedy Karpnik kupił baron Friedrich Wilhelm von Redern (Reder), a potem wspomniany w tekście pruski minister. (...) Jak przypomnę sobie szczegóły, to dam znać. Niewykluczone, że niemiecki autor nazywał się Weczerka H."Wróć