lit. 75dodano: 08-08-2015

autor:Robert Główczyk
tytuł:Cisza na szynach
wydawca:artykuł w "Regionalnym Tygodniku Informacyjnym", nr 52/53 (732/733) 23 grudnia 2014, strona 16-17Tekst w RTI wspominający o zelektryfikowaniu tuż przed II Wojną Światową lokalnej linii kolejowej do Krzeszowa. Trakcja miała zostać zdemontowana i wywieziona po wojnie do Związku Radzieckiego w ramach łupu wojennego..
Wróć