lit. 9


.

autor:Henryk Dziurla
tytuł:Krzeszów
wydawnictwo:Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1974
nakład:6.000 egz.
ISBN:brak

KrzeszówWróć