lit. 98dodano: 22-05-2016

autorzy:Marek Lis, Leszek Kosiorowski
tytuł:Granica na własnej skórze
wydawnictwo:artykuł w tygodniku "Nowiny Jeleniogórskie", Nr 26 (2714), 28 czerwca 2011 roku, strony 20-22Publikacja dostępna na stronie: http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=15395&from=publication

Jest to opis pieszej wycieczki wzdłuż południowej granicy z Czechami. Co ciekawe znajduje się tu wzmianka o cysterskich kamieniach granicznych: "W Zaworach skalne bloki mija się po prawej stronie ścieżki, w dużej części poniżej jej poziomu, jakby ją podtrzymywały. W niektórych miejscach granica biegnie dokładnie po nich - sporo znaków granicznych nie jest umieszczonych na słupkach, ale na skałach. Miłośnicy historii wyprawiali się tutaj w poszukiwaniu starych słupków, które kiedyś oddzielały dobra cysterskie od jezuickich. Pierwsze były po dzisiejszej polskiej, a drugie - po czeskiej stronie. Podobno niektóre dawne słupki wykorzystano przy znakowaniu granicy polsko-czechosłowackiej po II wojnie światowej".
Wróć