Pocztówka 1


Wymiary kartki to 90 x 140 mm. Z prawej strony czarno-białe zdjęcie kościoła świętego Józefa o wymiarach 83 x 121 mm otoczone marginesami 3 do 4 mm po po bokach i u góry, na dole 15 mm. Na zdjęciu widoczna jest południowa fasada oraz zachodnia ściana kościoła świętego Józefa zbudowanego przez opata Bernarda Rosę w latach 1690-1696. W lewym dolnym rogu zdjęcia, za murem, widać niski, nieistniejący dziś budynek w którym znajdowały się kiedyś toalety. Sam mur widoczny na zdjęciu równierz dzisiaj nie istnieje - w miejscu zarówno toalet jak i tego fragmentu muru dzisiaj rośnie trawa.

Z lewej strony napisy w języku niemieckim: Grüssau: Josefskirche ( pol. Krzeszów, kościół św. Józefa) a także oznaczenie wydawcy: Verlag: Benediktiner-Abtei, Grüssau, Schles. (pol. Wydawnictwo: Opactwo Benedyktynów, Krzeszów, Śląsk). Na podstawie opisów nie można ustalić dokładnej daty wydania pocztówki. Skoro jednak wydali ją krzeszowscy benedyktyni, to zapewnie miało to miejsce między rokiem 1919 a 1946.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.
Wróć