Pocztówka 5


Wymiary kartki to 141 x 90 mm, krawędzie cięte "we wzorek". Na prawej stronie czarno-białe zdjęcie (132 x 84 mm) wnętrza kościoła klasztornego z ołtarzem głównym. W lewym dolnym rogu liczba: 42780 . Na lewej stronie pocztówki niemieckojęzyczny opis: Grüssau i. Schlesien Inneres der Marienkirche (pol. Krzeszów na Śląsku, wnętrze kościoła Maryjnego), oznaczenie wydawcy: Denkmalspfelge G.m.b.H, Abtlg. Buch- u. Kunsthdlg., Grüssau i. Schles., w miejscu na znaczek napis: Echt Photo a w lewym dolnym rogu logo: Staudte- Postkarte.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć