Pocztówka 8


Wymiary kartki to 106 x 148 mm. Z prawej strony czarno-białe zdjęcie (98 x 140 mm) przedstawiające rzeźby proroków ze stall.

Z lewej strony pocztówki znajduje się napis Skulpturen aus der Klosterkirche Grüssau (pol. rzeźby z kościoła klasztornego w Krzeszowie) oraz Schlesischer Kalender 1963 (Aufnahme: Saebens). Gräfe und Unzer Verlag München (pol. Kalendarz Śląski rok 1963 (zdjęcie: Saebens ?). Wydawnictwo Gräfe i Unzer, Monachium).

Skoro zdjęcie pochodzi z kalendarza na rok 1963, to kartka została wydana po tym roku. Data samego zdjęcia jest zapewne trudna do ustalenia.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć