Pocztówka 10


Wymiary kartki to 140 x 87 mm. Na prawej stronie zdjęcie o wymiarach 131 x 80 mm przedstawiające widok zabudowań klasztornych od strony Góry Świętej Anny.

Z lewej strony pocztówka opisana: GRÜSSAU i. SCHL.; Gesamtansicht; Spende zur Instandhaltung der Kirche; Grü 1 (pol. Krzeszów na Śląsku; widok ogólny; ofiara na utrzymanie w dobrym stanie kościoła;) oraz Aufnahme Staatliche Bildstelle / Deutscher Kunstverlag, Berlin W.8. Nachdruck verboten (pol. zdjęcie Państwowego Archiwum Zdjęć (??) / Niemieckie Wydawnictwo Sztuki, Berlin W.8. przedruk zabroniony). Stempel pocztowy GRÜSSAU (Kr. LANDESHUT SCHLES.) (pol. Krzeszów okręg Kamienna Góra, Śląsk) z datą: 15.8.31.7-8N co można odczytać jako 15 sierpnia 1931 roku.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć