Pocztówka 11


Wymiary kartki to 136 x 92 mm, krawędzie cięte "we wzorek". Na prawej stronie od góry ~60 mm wysokości zajmuje zdjęcie przedstawiające widok zabudowań Krzeszowa od strony Góry Świętej Anny. Na środku napis Gruss aus Grüssau (pol. pozdrowienia z Krzeszowa). Po lewej stronie częściowo widoczny napis F Pietschm co jest prawdopodobnie oznaczeniem wydawcy: Franz Pietschmann. Treść życzeń dla mnie nieczytelna, choć wyraźnie widać datę: 9. Juli 1900..

Z lewej strony pocztówka opisana: Postkarte (pol. pocztówka) oraz An i in (pol. na kogo i w jakiej miejscowości ??). Stemple pocztowe GRÜSSAU i LUGAUz datami: -9.7.00.7-8N oraz 10 7 00 9-10V. co potwierdza datę widoczną z prawej strony: pocztówka została nadana w Krzeszowie 9 lipca 1900 roku.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć