Pocztówka 13


Wymiary kartki to 133 x 84 mm. Na prawej stronie zdjęcie 130 x 78 mm przedstawiające widok zabudowań klasztornych z pólnocnego-wschodu, z odległości kilkuset metrów. Kościół klasztorny bez jednego hełmu - czyli zdjęcie musiało zostać wykonane w latach 1913-1931, po pożarze i przed odbudową hełmu. W prawym dolnym rogu napis: Kloster Grüssau. (pol. klasztor Krzeszów).

Z lewej strony pocztówka opisana tylko literą: B.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć