Pocztówka 14


Wymiary kartki to 143 x 92 mm. Na prawej stronie reprodukcja 135 x 85 mm przedstawiająca widok zabudowań klasztornych oraz Kalwarii z południowego-zachodu. W prawym dolnym rogu sygnatura: Aust. 3.V 16

Z lewej strony pocztówka opisana gotykiem: Farbige Zeichnungen von Dr. P. Aust. Kloster Grüssau. (pol. kolorowy rysunek autorstwa doktora P. Austa, klasztor Krzeszów ) oraz oznaczenie wydawcy: Kunstverlag Max Leipelt Warmbrunn 6511 (pol. Wydawnictwo sztuki Max Leipelt Cieplice ?? ). Stempel pocztowy SCHNEEKOPPE PREUSSEN (pol. Śnieżka, Prusy) z datą 19.8.24.12-1N czyli 19 sierpnia 1924 roku.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć