Pocztówka 19


Wymiary pocztówki to 88 x 140 mm. Na prawej stronie zdjęcie 82 x 121 mm przedstawiające widok wnętrza kościoła klasztornego z chóru. Stalle i balaski już w miejscu "współczesnym". Brak współczesnego ołtarza.

Z lewej strony pocztówka opisana: Grüssau: Inneres der Marienkirche, Verlag: Benediktiner-Abtei, Grüssau, Schles. ( pol. Krzeszów: wnętrze Kościoła Maryjnego, wydawca: opactwo benedyktynów, Krzeszów, Śląsk ). Data na stemplu raczej nieczytelna: 14.8.3?, ale widać datę na korespondencji: 14.8.31., czyli pocztówka została wysłana 14 sierpnia 1931 roku.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć