Pocztówka 23


Wymiary pocztówki to 90 x 140 mm. Na prawej stronie zdjęcie 82 x 129 mm przedstawiające kościół klasztorny. Kościół pozbawiony jest hełmu lewej wieży.

Z lewej strony pocztówka opisana: POSTKARTE Abteikirche. (...)uroner Kunstschule, Beuron -, Verlag: Benediktiner Konvent Grüssau. ( pol. pocztówka, kościół opacki, ??szkoła z Beuron, wydawca: konwent benedyktynów Krzeszów ). Brak obiegu uniemożliwia ustalenie daty wydania pocztówki, można jednak zauważyć, że jest to pocztówka niemalże identyczna jak #16 (taki sam papier, czcionka i układ lewej strony, brązowa kolorystyka) tak więc można założyć, że data wydania będzie taka sama: pomiędzy 1919 a 1924.

Poniżej skany obu stron pocztówki w rozdzielczości 150 dpi.

Wróć