Pocztówka 39


Zdjęcia pocztówki zostały udostępnione mi przez pana Krzysztofa Proszowskiego. Na prawej stronie zdjęcie lotnicze zabudowań klasztornych od strony zachodniej. Na dole napis Grüssau i. Schl. Orig. Fliegeraufnahme 96159 (pol. Krzeszów na Śląsku, oryginalne zdjęcie lotnicze numer 96159).

Z lewej strony pocztówka opisana: Denkmalspflege G. m. b. H. Abt. Buch- und Kunsthandlung, Grüssau/Schl. Nr 7149 Freig. d. RLM. Aero-Bild-Verlag, Leipzig C 1. Brak obiegu uniemożliwia ustalenie daty wydania pocztówki.

Poniżej fotografie obu stron pocztówki udostępnione mi przez pana Krzysztofa Proszowskiego.

Wróć