Pocztówka 41


Zdjęcia pocztówki zostały udostępnione mi przez pana Krzysztofa Proszowskiego. Na prawej stronie widać zabudowania klasztorne od strony północno-wschodniej. W lewym dolnym rogu pocztówka podpisana Kloster Grüssau i. Schles. (pol. klasztor Krzeszów na Śląsku).

Z lewej strony pocztówka opisana: Kloster Grüssau, 1292 von Bolko I. als Niederlassung der Zistersienser gegründet und 1919 an die Beuroner Benediktiner übergegangen. ( pol. klasztor Krzeszów, w roku 1292 Bolko I .... ??? ). Oznaczenie wydawcy: Staudte- Postkarte, Walter Staudte, Werbe-Kunst-Atelier / Verlag Hirschberg, Rsgb. Nr. 2341 664502 M 1360 ( pol. pocztówki pana Staudte, Walter Staudte, pracownia fotografii artystycznej i reklamowej, wydano w Jeleniej Górze, Sudety ).

Poniżej fotografie obu stron pocztówki udostępnione mi przez pana Krzysztofa Proszowskiego.

Wróć