cysterskie słupki w Ulanowicach


dodano 28-09-2008

We wspomnianym już w innym miejscu artykule Jerzego Sarneckiego z portalu Chełmska Śląskiego "Zakonne słupki graniczne" znajdujemy informację, że w Lubawce znajdują się trzy cysterskie słupki graniczne. Dwa z nich znajdziemy w Ulanowicach będących dziś częścią Lubawki. Jak czytamy w opisie kościoła pw. "14 Wspomożycieli" (dziś św. Krzysztofa) w Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów tom 9: "Przy wejściu do krypty stoją wtórnie umieszczone 2 kamienie graniczne, wyznaczające dawniej posiadłości klasztoru krzeszowskiego na grzbiecie Gór Kruczych. Datowane są na 1727 rok".

Oba słupki mają przykręcone z tyłu profile stalowe których przeznaczenia nie znam. "Lewy" słupek posiada wyryty numer "545" a "prawy" numer "544" oraz literę "P".

Powyższe zdjęcia wykonałem 5 września 2008 roku.
Przeglądając zdjęcia z mojego archiwum znalazłem jeszcze kilka wykonanych wcześniej zdjęć ulanowickich słupków. Poniższe zdjęcia zrobiłem 30 lipca 2006 roku.
dodano 08-10-2008

Ciekawą informację na temat Ulanowickich kamieni otrzymałem 07-10-2008 w e-mailu od Witolda Papierniaka: "Słyszałem, że ponoć te dwa kamienie z Ulanowic ktoś sobie ileś lat temu wykorzystał jako nogi pod ławeczkę na terenie swego ogródka. I chyba stamtad trafiły one pod kościół ...." Jest to co prawda tylko zasłyszana gdzieś informacja - ale mając na uwadze zamocowane do kamieni kształtowniki stalowe o nieznanym przeznaczeniu wydaje się ona jak najbardziej prawdopodobna. Kątowniki te z całą pewnością mogły być elementem który posłużył do zaadaptowania kamieni jako słupków do ławki - to do nich musiały być przymocowane deski po których mocowaniu widoczne są jeszcze otwory.
dodano 10-09-2015

A ławka ta okazała się prawdziwa i opisana została na tej stronie: Podlesie2.htmldodano: 19-12-2015

W zamieszczonym w zeszycie 12 Bractwa Krzyżowców "Sprawozdaniu z IV Biesiady Pokutnej w Krzeszowie" Andrzeja Scheera znajduje się wzmianka o tych kamieniach: (...) udając się do Lubawki. Na jej przedmieściu - w Ulanowicach - zaliczyliśmy stojące przy kościele dwa pocysterskie kamienie graniczne z 1727 r. mieszczące się w głównym motywie "pogranicznym" tej Biesiady, której myślą przewodnią były "Zabytki krzeszowskiego pogranicza". Co ciekawe uczestnicy wycieczki prawdopodobnie nie posiadali wiedzy o znajdujących się nieopodal dwóch kolejnych kamieniach granicznych.dodano: 21-08-2016

Będąc w pobliżu postanowiliśmy z synem Franciszkiem zobaczyć co tam się dzieje z cysterskimi kamieniami granicznymi w Ulanowicach. Jak widać na poniższych zdjęciach w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są (lub były właśnie prowadzone) szeroko zakrojone prace związane z przebudową drogi dojazdowej, prace te objęły również plac przed kościołem aż do samego miejsca ustawienia kamieni granicznych. Choć same kamienie prawdopodobnie nie były ruszane to powstało przy nich nieco bałaganu. Należy się spodziewać, że w trakcie późniejszych prac porządkowych całość zostanie uporządkowana. Z racji bardzo bliskiego sąsiedztwa dwóch kolejnych kamieni granicznych poszliśmy również do ogrodu przed Pałacem Opackim, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z mieszkankami tego budynku. Jak się okazuje panie te doskonale pamiętają, że w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Opackiego znajdowały się dwie ławki wykonane z czterech cysterskich kamieni granicznych. Pierwsza zlokalizowana była pod odległą o kilkadziesiąt metrów okazałą lipą (wspominam o niej tutaj), natomiast dwa kamienie z znajdujące się dzisiaj przed kościołem św. Krzysztofa wcześniej były podporami ławki znajdującej się w ogrodzie przed Pałacem Opackim. Ławka ta znajdowała się pod istniejącym do dziś wysokim drzewem (podobno jest to tuja, ale ja tego nie sprawdzałem), drzewo to zostało oznaczone na jednej z poniższych fotografii czerwoną strzałką. Niestety nie udało mi się ustalić dokładnej daty przeniesienia kamieni granicznych z ogrodu przed kościół, jednak moje rozmówczyni w zgodnie twierdziły, że były to okolice przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Poniżej kilka zdjęć wykonanych 19 sierpnia 2016 roku.


Wróć