cysterski słupek za klasztorem


Zgodnie z wspominanym już wcześniej artykułem Jerzego Sarneckiego "Zakonne słupki graniczne" w Krzeszowie znajdziemy cztery słupki graniczne. Trzy z nich opisałem już wcześniej - jeden na placu kościelnym i dwa w ogrodzie klasztornym. A gdzie jest czwarty? Czwarty słupek jest trochę bardziej ukryty i trudniejszy do zobaczenia aniżeli trzy wcześniejsze. Aby go zobaczyć należałoby przejść przez tę bramę pod budynkiem klasztornym którą widać na dwóch poniższych zdjęciach z 30 stycznia 2005 roku:

Poniżej kilka zdjęć słupka który możemy zobaczyć po drugiej stronie budynku. Zdjęcia zostały wykonane 8 stycznia 2008 roku. Na pierwszym z nicj widać na wprost wyjazdu drzewa a przed nimi kamienny słupek. Kolejne zdjęcia przedstawiają słupek - widać, że jest on większy od pozostałych słupków, można go chyba porównać wielkością do tego z Chełmska Śląskiego, choć ten jest zdecydowanie gorzej zachowany i widać na nim znaczne zniszczenia spowodowane erozją. Po prawej stronie słupka wyrta jest liczba 572 oraz litera P (choć to 572 równie można również odczytać jako 372 - ze zdjęć trudno odczytać jednoznacznie pierwszą cyfrę).
dodano: 07-07-2013

W czerwcu 2013 roku udało mi się ustalić, że w czasie prac remontowych prowadzonych na terenie krzeszowskiego klasztoru kamień został wykopany i tymczasowo przeniesiony w bezpieczne miejsce w celu zabezpieczenia go przed przypadkowym uszkodzeniem.


Wróć