Krzeszowskie zakony


do 1242 brak

Do czasu przybycia pierwszych zakonników tereny dzisiejszego Krzeszowa były porośniętym dzikim borem pograniczem w górach.

od 1242 do 1289 = 47 lat benedyktyni

Pierwszymi zakonnikami w Krzeszowie byli benedyktyni przybyli z czeskich Opatovic. Większość literatury podaje, że tak naprawdę nie wybudowali oni kościoła i klasztoru w Krzeszowie, tylko na pobliskim wzgórzu w dzisiejszym Krzeszówku.

od 1289 do 1292 = 3 lata brak

Brak zakonu.

od 1292 do 1810 = 518 lat cystersi

Cystersi przybyli z Henrykowa.

od 1810 do 1919 = 109 lat brak

Brak zakonu ? (jednakże patrz poniżej "elżbietanki").

od 1919 do 1946 = 27 lat benedyktyni

Benedyktyni wysiedleni z Emaus w Pradze.

od 1946 do dziś (2004) = 58 lat benedyktynki

Benedyktynki ze Lwowa

od 1970 do 2006 = 36 lat cystersi

Cystersi z Wąchocka. Ostatnim cysterskim proboszczem krzeszowskiej parafii był ojciec Eugeniusz Augustyn. 23 listopada 2006 roku ojcowie przynależący do Opactwa Cystersów w Wąchocku wybrali go na opata wąchockiego. W grudniu 2006 ostatni dwaj cystersi opuścili Krzeszów a parafia przeszła w zarząd księży dziecezjalnych.

od ??? do dziś (2004) = ?? lat elżbietanki


dodano: 05-01-2014

Temat krzeszowskich sióstr elżbietanek raczej nie jest wspominany w literaturze dotyczącej Krzeszowa. Dziesięc lat temu robiąc to zestawienie zakonów nie znałem daty "przybycia" elżbietanek do Krzeszowa i prawdę mówiąc do dzisiaj na ten temat nie znalazłem jakichkolwiek informacji. Jednak właśnie dzisiaj otrzymałem e-mailem od pana Krystiana Michalika następującą informację: "(...) odnalazłem wzmiankę o siostrach elżbietankach. Informacja ta pochodzi ze wspomnień pani Agnes Hoffmann. Zmarły dnia 6 lutego 1890 roku proboszcz krzeszowski Joseph Opitz w swoim testamencie pozostawił kapitał na fundację placówki sióstr elżbietanek. Zamieszkały one w dawnym klasztorze cysterskim. W 1918r. przeniosły się do swojego obecnego domu, który został przebudowany z tzw. Dolnego młyna.". Jak widać w dalszym ciągu brakuje informacji kiedy elżbietanki pojawiły się w Krzeszowie - chyba najlepiej zapytam bezpośrednio u źródła ...


Wróć