cysterski słupek w kamiennogórskim muzeum


dodano: 04-10-2008

W artykule Jerzego Sarneckiego "Zakonne słupki graniczne" znajdziemy informację o zachowanych słupkach cysterskich, autor wymienia "1 w Muzeum Tkactwa Dolnoślaskiego w Kamiennej Górze".

Natomiast w e-mailu (wrzesień 2008) Ryszard Czopek (autor strony krzyze.pl) wspominając o słupkach wymienia: "(...) kolejny w piwnicy Muzeum w Kamiennej Górze".

Niestetym na stronie internetowej kamiennogórskiego muzeum (muzeumtkactwa.pl) nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat cysterskiego słupka granicznego - jedynie informację o odnalezionym w muzeum jezuickim kamieniu granicznym z 1777 roku (patrz tutaj).
dodano: 05-10-2008

Poniżej kilka zdjęć kamienogórskiego Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego jakie wykonałem 3 września 2008 roku. Trające wówczas prace remotowe (o których wiedziałem i które zakończyły ponownym otwarciem muzeum w połowie września) uniemożliwiły mi próby ewentualnego obejrzenia słupka.
dodano: 06-12-2008

5 grudnia 2008 roku ponownie pojawiłem się w kamiennogórskim muzeum i udało mi się uzyskać potwierdzenie faktu występowania w muzealnych zbiorach kamiennego słupka granicznego krzeszowskich cystersów. Słupek znajduje się w zbiorach muzeum ale na chwilę obecną nie znajduje się na jego terenie - na czas remontu budynku wraz z inną zabytkową kamieniarką został zmagazynowany w udostępnionym przez Urząd Miasta miejscu. Otrzymałem jednak obietnicę otrzymania w przyszłości zdjęcia słupka :-)
dodano: 26-08-2009

14 sierpnia 2009 roku ponownie odwiedziłem kamiennogórskie muzeum - ponownie z zapytaniem o możliwość wykonania zdjęcia. Jeden z pracowników muzeum poinformował mnie, że słupek ponownie znalazł się w muzeum i można go zobaczyć - i rzeczywiście mogłem go zobaczyć na wewnętrznym dziedzińcu wyremontowanego muzeum. Jednak nie udało mi się wykonanie zdjęcia.
dodano: 06-12-2009

We wrześniu 2009 roku wreszcie wykonałem zdjęcie kamienia granicznego. Znajdował się on na wewnętrznym dziedzińcu widocznym przez bramę z pierwszego zdjęcia ale po prawej stronie "za rogiem". Na boku widoczny jest numer "593".
dodano: 09-09-2015

Przeoczyłem gdzieś wcześniej informację jaką dostałem e-mailem 27 marca 2009 roku od Jerzego Sarneckiego: "2 słupki znajdują się w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Rozmawiałem z dyrektorką, jeśli jest Pan zainteresowany w otrzymaniu ich zdjęć, proszę zwrócić się bezpośrednio do Muzeum, podając uzasadnienie". Jest to o tyle ciekawa informacja, że do tej pory uważałem, że w muzeum jest tylko jeden taki kamień graniczny, zresztą taką informację usłyszałem kiedyś od pracowników muzeum, choć rzeczywiście nie pytałem, czy kamienie są tam dwa ...

Kolejne źródło ciekawych informacji to BRACTWO KRZYŻOWCÓW numer 19, doniesienie terenowe Zygmunta Sarneckiego numer 127 z dnia 24 marca 1992 roku: "Remont Muzeum w Kamiennej Górze uniemożliwia odnalezienie dwóch słupków przywiezionych tam w latach sześćdziesiątych przez płk. Świątka ze strażnicy w Lubawce". Czyżby faktycznie w muzeum były jednak dwa takie kamienie?
dodano: 22-09-2015

Skoro Jerzy Sarnecki rozmawiał z Panią Dyrektor i miałem się skontaktować to po raz kolejny usiłuję się skontaktować, wysłałem 9 września 2015 roku następującego e-maila:

Piszę "po raz kolejny", ponieważ kierowałem już pytanie o cysterskie kamienie w kamiennogórskim muzeum za pomocą e-maila jak i pisma wysłanego listem poleconym (wspominam o tym na stronie o kamienu granicznym przy strażnicy w Lubawce), ale pomimo upływu ponad dwóch lat odpowiedzi się jeszcze nie doczekałem.
dodano: 17-12-2015

8 grudnia 2015 roku otrzymałem e-maila od Pani Dyrektor: "Szanowny Pan Marian Gabrowski uprzejmie informuję, że w zbiorach Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze znajduje się tylko jeden słupek graniczny posiadłości cystersów krzeszowskich, pochodzi z 1727 roku wykonany w czasach gdy opatem był Innocenty Fritsch. Barbara Skoczylas-Stadnik Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze". Odpowiedź jest o tyle interesująca, że zawiera w sobie informację: w zbiorach Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze znajduje się tylko jeden słupek graniczny posiadłości cystersów krzeszowskich. Skoro w muzeum znajduje się tylko jeden taki słupek graniczny, to w dalszym ciągu za zaginiony należy uznawać cysterski kamień graniczny z Lubawki.
dodano: 22-05-2016

Po raz kolejny na informację o dwóch cysterskich kamieniach granicznych w kamiennogórskim muzeum natrafiłem w opublikowanym w 1992 roku w miesięczniku "Karkonosze" artykule Zygmunt Sarnecki - "Zabytkowe słupki graniczne": "Nie jest znany los słupów (...) dwóch przywiezionych do muzeum w Kamiennej Górze. Trwający od dawna remont utrudnia przeszukanie znajdujących się w Muzeum zbiorów kamieniarskich".


Wróć