cysterski kamień w chełmskim ratuszu


dodano: 23-09-2015

W innym miejscu mojej strony opisany jest znany mi cysterski kamień graniczny z Chełmska Śląskiego. Jak udało mi się ustalić, dzięki realcji Adama Antasa, tamten kamień pochodzi z budynku dawnego ratusza na chełmskim rynku. Udało mi się również natrafić na wzmiankę o cysterskich kamieniach granicznych w przedwojennym przewodniku po Chełmsku Śląskim "Bergstadt Schömberg in Schlesien", gdzie w rozdziale Rundgang durch die alte Bergstadt znajduje się następujący fragment opisu chełmskiego ratusza:

Interesujący mnie fragment wspomina: "Treten wir in das Rathaus ein. (...) Rechts und links stehen zwei Grenzsteine in Form einer Bischofsmitra, alte Klostergrenzsteine, wie sie auch noch heute im Rabengebirge am sogenannten Grenzweg zu finden sind. Sie tragen die Zahl 1727 und begrenzten die frühere Klosterhoheit." (pol. Wchodzimy do ratusza. (...) Po prawej i lewej stoją dwa kamienie graniczne w formie mitry biskupiej, dawne klasztorne kamienie graniczne, jakie jeszcze dziś znajdują się w Górach Kruczych na tak zwanej drodze granicznej. Noszą one liczbę 1727 i ograniczały własności klasztoru.)

Dla ścisłości pozwolę sobie zauważyć, że pan Adam Antas udostępnił mi też inne wydanie tego samego przewodnika, gdzie fragment ten ma identyczne brzmienie:

Jak na dzień dzisiejszy można więc stwierdzić, że w Chełmsku Śląskim w budynku dawnego ratusza znajdowały się przed 1945 rokiem dwa kamienie graniczne: jeden aktualnie znajduje się w ogrodzie za Dwunstoma Apostołami na ulicy Sądeckiej a drugi obecnie należy uznać za zaginiony. W ten sposób na moim wykazie cysterskich kamieni granicznych pojawia się kolejny obiekt ...


Wróć