lit. 100dodano: 15-06-2016

tytuł:mapa "vojenské mapování", skala 1:25000, arkusz 3756/1
rok wydania:przed rokiem 1938 (!) patrz uwaga poniżej
wydawnictwo:? (opisy w języku czeskim)


Znajdująca się na dole mapy adnotacja "Prawděpodobná magneticka deklinace pro střed roku 1938" sugeruje, że mapa została wydana przed rokiem 1938. Mapa ta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie: http://archivnimapy.cuzk.cz/. Z mapy tej korzystam na stronie pochodzenie cysterskich kamieni granicznych.

Wróć