lit. 48


autor:John Quincy Adams
tytuł:Listy o Śląsku
wydawca:Uniwersytet Wrocławski Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych / Oficyna wydawnicza VOLUMEN, Wrocław - Warszawa 1992
wydanie:brak informacji
nakład:1.200 egz.
ISBN:83-85218-49-1
liczba stron:111


ksiązkę kupiłem we wrześniu 2006 roku poprzez serwis naszesudety.pl, patrz też: *** tutaj mój komentarz ***Wróć