lit. 95dodano: 16-05-2016

autor:Witold Komorowski
tytuł:Kamienie opactwa krzeszowskiego
wydawca:Witold Komorowski @ www.naszesudety.plTekst jest zaktualizowaną wersją literatury 76, dostępny jest w Sieci pod adresem http://www.naszesudety.pl/kamienie-opactwa-krzeszowskiego.html. Wspominam tutaj o tej kolejnej wersji, ponieważ autor potwierdza moje spostrzeżenia dotyczące cysterskich kamieni jako współczesnych znaków granicznych.
Wróć