lit. 99dodano: 12-06-2016

tytuł:Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt)
Schömberg 5362 (3131)
rok wydania:1886 (!) patrz uwaga poniżej
wydawnictwo:Reichsamt für Landesaufnahme


Mapa ta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie: http://igrek.amzp.pl/11772785. O podobnej mapie wspominam również w innym miejscu na mojej stronie www: Schömberg

Mapa prawdopodobnie nie mogła zostać wydana w roku 1886, ponieważ widoczna jest na niej linia kolejowa do Okrzeszyna wybudowana dopiero w roku 1898. Z mapy tej korzystam na stronie pochodzenie cysterskich kamieni granicznych.

Wróć