cysterskie kamienie graniczne


Poniżej wykaz znanych mi cysterskich kamieni granicznych w formie piaskowcowego słupka.

O moich poszukiwaniach znaczenia trzycyfrowych liczb wykutych na tych kamieniach opowiadam na stronie pochodzenie cysterskich kamieni granicznych, opisuję tam dwie mapy z numeracją pasującą do numeracji widocznej na kamieniach. Z kolei na stronie pierwotna lokalizacja cysterskich kamieni granicznych opisuję trzy mapy katastralne z 1841 roku z zazanczonymi wszystkimi kamieniami cysterskimi. Na podstronie przenumerowanie cysterskich kamieni granicznych podjąłem się próby przenumerowania cysterskich kamieni granicznych z trzech map katastralnych do numeracji trzycyfrowej, natomiast weryfikację poprawności tej operacji można zobaczyć na podstronie porównanie map "stabilní katastr" i "Schömberg".

Lp. miejscowość lokalizacja cyfry litery zdjęcie opis uwagi
1. Krzeszów do roku 2004: plac kościelny, po prawej stronie alejki za bramą wjazdową
od roku 2004: pl. Jana Pawła II, po lewej stronie alejki do Domu Opata
od roku 2013: w muzeum na parterze Domu Opata
571 (?) brak tutaj
2. Krzeszów ogród klasztorny - po lewej stronie drogi 565 brak tutaj
3. Krzeszów ogród klasztorny - po prawej stronie drogi 562 P tutaj
4. Krzeszów do roku 2013: za klasztorem przy bramie gospodarczej
od roku 2013: w budynku klasztornym
572 (?) P tutaj
5. Lubawka
Ulanowice
po lewej stronie przed kościołem św. Krzysztofa 545 brak tutaj
6. Lubawka
Ulanowice
po prawej stronie przed kościołem św. Krzysztofa 544 P tutaj
7. Chełmsko Śląskie do roku 2008: w budynku dawnego ratusza na rynku
od roku 2008: hurtownia budowlana - ul. Polna (tymczasowo)
od roku 2012(?): ul. Sądecka
517 IC tutaj
8. Bolków do roku 2015: po prawej stronie drogi za zamkową bramą
od roku 2015: w lapidarium obok zamkowego muzeum
brak brak tutaj
9. Žacléř městské muzeum Žacléř 583 brak tutaj
10. Lubawka do roku 2008: koło placówki SG, ul. Przyjaciół Żołnierza 5
od roku 2009: ? lokalizacja do ustalenia ?
561 (?) brak tutaj aktualna
lokalizacja
nieznana
11. Kamienna Góra Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 593 brak tutaj
12. Lubawka Gimnazjum Publiczne, ul. Mickiewicza 4
w sala nr 23 (gabinet historii)
596 P tutaj
13. Okrzeszyn na terenie byłej szkoły ? ? tutaj zaginiony
14. granica państwowa
PL-CZ
? ? ? tutaj wymagane
odnalezienia
15. granica państwowa
PL-CZ
Góry Krucze np.
259/2
259/7
260/3
260/11
P
C
tutaj przekute
16. Kamienna Góra przed budynkiem dawnego ratusza
ul. Karola Miarki
? ? tutaj
17. Lubawka
Podlesie
Krucza Dolina 582 P tutaj
18. Krzeszów
Betlejem
gdzieś w lesie :) tutaj aktualnie
lokalizacja
nieznana
19. Lubawka
Ulanowice
przed pałacem opackim
kamień północny
550 (?) P tutaj
20. Lubawka
Ulanowice
przed pałacem opackim
kamień południowy
526 (?) tutaj
21. Lubawka gdzieś w lesie ;) tutaj wymagane odnalezienie
22. Chełmsko Śląskie rynek, budynek dawnego ratusza tutaj zaginiony
23. Niedamirów -
- Žacléř
granica PL-CZ
1 kamień, prawdopodobnie cysterski znak graniczny
tutaj znany tylko z mapy
weryfikacja w terenie 7 lipca 2016 roku negatywna
weryfikacja w terenie 25 marca 2017 roku negatywna
24. Okrzeszyn -
- Debrné
granica PL-CZ w okolicach Jańskiego Wierchu
15 kamieni, prawdopodobnie cysterskich znaków granicznych
tutaj znane tylko z mapy
weryfikacja w terenie 2 lipca 2016 roku negatywna
25. Dolní Malá Úpa -
- Horní Lysečiny -
- Jarkowice
granica PL-CZ
1 kamień o oznaczeniu trochę podobnym do cysterskich znaków granicznych
tutaj zaledwie "podejrzany"
znany tylko z mapy
26. Chvaleč -
- Okrzeszyn
granica PL-CZ
1 kamień o wyglądzie podobnym do cysterskich kamieni granicznych
tutaj zaledwie "podejrzany"
wymagana weryfikacja

Wróć