cysterskie kamienie graniczne


Poniżej wykaz znanych mi cysterskich kamieni granicznych w formie piaskowcowego słupka. Oprócz kamieni "cysterskich" znajduje się też kilka kamieni jedynie znajdujących się w czasach cystersów na granicach ich dóbr.

O moich poszukiwaniach znaczenia trzycyfrowych liczb wykutych na tych kamieniach opowiadam na stronie pochodzenie cysterskich kamieni granicznych, opisuję tam dwie mapy z numeracją pasującą do numeracji widocznej na kamieniach. Z kolei na stronie pierwotna lokalizacja cysterskich kamieni granicznych opisuję trzy mapy katastralne z 1841 roku z zazanczonymi wszystkimi kamieniami cysterskimi. Na podstronie przenumerowanie cysterskich kamieni granicznych podjąłem się próby przenumerowania cysterskich kamieni granicznych z trzech map katastralnych do numeracji trzycyfrowej, natomiast weryfikację poprawności tej operacji można zobaczyć na podstronie porównanie map "stabilní katastr" i "Schömberg".

Lp. miejscowość lokalizacja cyfry litery zdjęcie opis uwagi
1. Krzeszów do roku 2004: plac kościelny, po prawej stronie alejki za bramą wjazdową
od roku 2004: pl. Jana Pawła II, po lewej stronie alejki do Domu Opata
od roku 2013: w muzeum na parterze Domu Opata
571 (?) brak tutaj
2. Krzeszów ogród klasztorny - po lewej stronie drogi 565 brak tutaj
3. Krzeszów ogród klasztorny - po prawej stronie drogi 562 P tutaj
4. Krzeszów do roku 2013: za klasztorem przy bramie gospodarczej
od roku 2013: w budynku klasztornym
572 (?) P tutaj
5. Lubawka
Ulanowice
po lewej stronie przed kościołem św. Krzysztofa 545 brak tutaj
6. Lubawka
Ulanowice
po prawej stronie przed kościołem św. Krzysztofa 544 P tutaj
7. Chełmsko Śląskie do roku 2008: w budynku dawnego ratusza na rynku
od roku 2008: hurtownia budowlana - ul. Polna (tymczasowo)
od roku 2012(?): ul. Sądecka
517 IC tutaj
8. Bolków do roku 2015: po prawej stronie drogi za zamkową bramą
od roku 2015: w lapidarium obok zamkowego muzeum
brak brak tutaj
9. Žacléř městské muzeum Žacléř 583 brak tutaj
10. Lubawka do roku 2008: koło placówki SG, ul. Przyjaciół Żołnierza 5
od roku 2009: ? lokalizacja do ustalenia ?
561 (?) brak tutaj aktualna
lokalizacja
nieznana
11. Kamienna Góra Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 593 brak tutaj
12. Lubawka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce
ul. Mickiewicza 4
596 P tutaj
13. Okrzeszyn na terenie byłej szkoły ? ? tutaj zaginiony
14. granica państwowa
PL-CZ
? ? ? tutaj wymagane
odnalezienia
15. granica państwowa
PL-CZ
Góry Krucze np.
259/2
259/7
260/3
260/11
P
C
tutaj przekute
16. Kamienna Góra przed budynkiem dawnego ratusza
ul. Karola Miarki
? ? tutaj
17. Lubawka
Podlesie
Krucza Dolina 582 P tutaj
18. Krzeszów
Betlejem
gdzieś w lesie :) tutaj aktualnie
lokalizacja
nieznana
19. Lubawka
Ulanowice
przed pałacem opackim
kamień północny
550 (?) P tutaj
20. Lubawka
Ulanowice
przed pałacem opackim
kamień południowy
526 (?) tutaj
21. Lubawka gdzieś w lesie ;) tutaj wymagane odnalezienie
22. Chełmsko Śląskie rynek, budynek dawnego ratusza tutaj zaginiony
23. Niedamirów -
- Žacléř
granica PL-CZ
1 kamień, prawdopodobnie cysterski znak graniczny
tutaj znany tylko z mapy
weryfikacja w terenie 7 lipca 2016 roku negatywna
weryfikacja w terenie 25 marca 2017 roku negatywna
24. Okrzeszyn -
- Debrné
granica PL-CZ w okolicach Jańskiego Wierchu
15 kamieni, prawdopodobnie cysterskich znaków granicznych
tutaj znane tylko z mapy
weryfikacja w terenie 2 lipca 2016 roku negatywna
25. Dolní Malá Úpa -
- Horní Lysečiny -
- Jarkowice
granica PL-CZ
1 kamień o oznaczeniu trochę podobnym do cysterskich znaków granicznych
tutaj zaledwie "podejrzany"
znany tylko z mapy
26. Chvaleč -
- Okrzeszyn
granica PL-CZ
1 kamień o wyglądzie podobnym do cysterskich kamieni granicznych
tutaj zaledwie "podejrzany"
wymagana weryfikacja
27. Nagórnik -
- Sady Górne
Na granicy miejscowości Nagórnik i Sady Górne, około 400 metrów na wschód od kamienia numer 28. brak tutaj
28. Nagórnik -
- Sady Górne
Na granicy miejscowości Nagórnik i Sady Górne, około 400 metrów na zachód od kamienia numer 27. brak tutaj
29. Grzędy Górne -
- Kochanów
Na granicy miejscowości Grzędy Górne i Kochanów, około 600 metrów na zachód od Suchej Góry. tutaj Kamień graniczny z 1731 roku.
30. Grzędy Górne -
- Kochanów
Na granicy miejscowości Grzędy Górne i Kochanów. 1792 JZ (?) tutaj Kamień graniczny z 1792 roku.
31. Błażkowa Na dawnej granicy Błażkowa Górna - Błażkowa Dolna. 1577 tutaj Kamień graniczny z 1577 roku.
32. Grzędy -
- Kochanów -
- Kowalowa
Na trójstyku miejscowości 1717 tutaj Kamień graniczny z 1717 roku.
33. Jarkowice -
- Niedamirów -
- Horní Albeřice
Na dawnym trójstyku miejscowości 1751 H tutaj Kamień graniczny z 1751 roku.
34. Paprotki Kamień trójpański dawnym styku granic miejscowości Bukówka, Stara Białka i Błażkowa Dolna 1751 BAG (?)
FGVZ (?)
BVK (?)
tutaj Kamień graniczny z 1751 roku.
35. Kamienna Góra Kamień ustawiony na granicy dóbr miasta Kamienna Góra 1733 LH tutaj Kamień graniczny z 1733 roku.
36. Kamienna Góra -
- Krzeszów
Kamień ustawiony na granicy Kamienna Góra-Krzeszów
(północny)
1733 I.A.G. tutaj Kamień graniczny cystersów z 1733 roku.
37. Kamienna Góra -
- Krzeszów
Kamień ustawiony na granicy Kamienna Góra-Krzeszów
(południowy)
1733 I.A.G. tutaj Kamień graniczny cystersów z 1733 roku.
38. Uniemyśl -
- Adršpach
Inskrypcja prawdopodobnie będąca XVI-wiecznym znakiem granicznym cystersów C+A tutaj
39. Stare Bogaczowice Głaz narzutowy z inskrypcją z 1588 roku tutaj
40. Kopaniec Na północnej granicy Mniszego Lasu 1708 XXV tutaj
41. Kopaniec Na północnej granicy Mniszego Lasu 1708 XXVI tutaj
42. Kopaniec Na północnej granicy Mniszego Lasu 1708 XXX tutaj

Wróć