data lista poprzednich aktualizacji mojej strony www
2022-12-24 dodano wzmiankę o publikacji Legendy kamiennogórskie Wilhelma Patschovskiego
2022-12-21 dodano wzmiankę o artykule Widok opactwa krzeszowskiego z połowy XVIII wieku
2022-12-15 dodano wzmiankę o artykule O dawnym wyglądzie krzeszowskiej kalwarii
2022-12-01 dodano wzmiankę o artykule Pomnik upamiętniający mieszkańców Jurkowic poległych w czasie pierwszej wojny światowej
2022-11-02 dodano wzmiankę o artykule Pomnik upamiętniający mieszkańców Paprotek poległych w czasie pierwszej wojny światowej
2022-10-28 dodano wzmiankę o artykule Kamień z granicy wiosek Grzędy Górne i Kochanów, koło Krzeszowa
2022-10-02 dodano wzmiankę o artykule Legenda o Diabelskim Kamieniu z Gorzeszowa
2022-09-30 dodano wzmiankę o artykule Pomnik upamiętniający mieszkańców Szczepanowa poległych w czasie pierwszej wojny światowej
2022-09-27 dodano wzmiankę o publikacji Polkowice w opisie Friedricha Bernharda Wernera
2022-09-08 dodano wzmiankę o artykule Lubawski nagrobek żołnierzy poległych w czasie wojny prusko-austriackiej
2022-08-01 dodano wzmiankę o artykule Pomnik upamiętniający mieszkańców Niedamirowa poległych w czasie pierwszej wojny światowej
2022-07-02 dodano wzmiankę o artykule Pomnik upamiętniający mieszkańców Lipienicy poległych w czasie pierwszej wojny światowej
2022-07-02 dodano wzmiankę o artykule Legendy krzeszowskie Wilhelma Patschovskyeago
2022-06-10 dodano wzmiankę o artykule Znaki graniczne z należącego do krzeszowskich cystersów Mniszego Lasu w Górach Izerskich
2022-06-09 dodano wzmiankę o artykule Cysterskie kamienie graniczne opactwa lubiąskiego z Mniszego Lasu koło Męcinki nieopodal Jawora
2022-03-07 dodano wzmiankę o artykule Posiadłości klasztoru krzeszowskiego w 1810 roku
2021-12-26 dodano odnośnik do publikacji „Krótka historia obrazu NMP Łaskawej z Krzeszowa”
2021-12-25 dodano odnośnik do artykułu „O dawnych wizerunkach Maryi Łaskawej z Krzeszowa.pdf”
2021-10-10 dodano treść artykułu „Ullrich Junker - O leżącym powyżej Górzyńca Szpitalnym lub też Mniszym Lesie prepozytury krzeszowskiej”
2021-10-10 dodano treść artykułu „Kamień graniczny ze Starych Bogaczowic”
2021-03-09 dodano opis kamieni granicznych z Mniszego Lasu koło Męcinki
2021-01-17 dodano podstronę z uwagami dotyczącymi zawartości publikacji „Historia krzeszowskiego obrazu Matki Boskiej Łaskawej”
2020-12-30 dodano opis wioski Burkersdorf
2020-12-09 dodano odnośnik do publikacji "Obóz RAD w Krzeszowie"
2020-12-02 dodano opis miejsca określanego mianem Wüstige
2020-10-11 dodano podstronę z wersją roboczą opisu obszaru znanego pod nazwą Mniszy Las
2020-06-12 uaktualniono opis kamienia trójpańskiego na zboczach Lesistej Wielkiej
2020-05-08 dodano opis cysterskiego kamienia ze Starych Bogaczowic
2020-02-24 dodano opis cysterskiego kamiena spod szczytu Martwca
2020-02-23 dodano opis cysterskich kamieni granicznych z granicy Kamiennej Góry i Krzeszowa
2020-02-22 dodano opis kamienia granicznego z Kamiennej Góry
2020-02-21 dodano opis trójpańskiego kamienia granicznego z Paprotek
2020-02-19 recenzja krzeszowskiej audycji Joanny Lamparskiej i Piotra Bartysia "Pociąg do historii"
2020-02-18 uaktualniono opis kamienia granicznego z Lubawskiej szkoły (dodano opis petycji o jego wyeksponowanie)
2019-06-11 dodano opis kamieni granicznych z Nagórnika
2019-09-26 dodano opis kamienia granicznego z 1731 roku (Grzędy Górne - Kochanów)
2019-09-29 dodano opis kamienia granicznego z 1792 roku (Grzędy Górne - Kochanów)
2019-10-02 dodano informacje na temat publikacji „Długi Dom w Krzeszowie”
2019-10-06 dodano opis kamienia granicznego z 1577 roku (Błażkowa)
2019-10-12 dodano informacje na temat publikacji „Śladami zapomnianego lotniska w Lipienicy”
2019-11-12 uaktualniono opis kamieni granicznych z Nagórnika o interpretację znaczenia liter "A.E.R. F.V.E." jako skrót od "Anna Eleonora Reibnitz Freyin von Eben"
2019-11-25 uaktualniono opis kamienia granicznego z 1577 roku z Błażkowej (dodano cytat z dokumentu starosty von Logawa oraz informacje o mojej petycji)
2019-11-29 dodano opis kamienia trójpańskiego na zboczach Lesistej Wielkiej
2019-12-01 dodano opis jarkowickiego kamienia granicznego z 1751 roku
2019-12-04 uaktualniono opis moich prób zlokalizowania kamienia granicznego z lubawskiej ul. Przyjaciół Żołnierza
2019-12-08 dodano informacje na temat publikacji „O legendarnych początkach ikony krzeszowskiej i tutejszego klasztoru”
2019-12-16 uaktualniono opis kamienia trójpańskiego na zboczach Lesistej Wielkiej (dodano bardziej rozbudowaną próbę rekonstrukcji jego wyglądu)
2017-04-30 dodano literaturę: Ivo Łaborewicz - "Powojenne nazewnictwo w jeleniogórskiem", "Codex Diplomaticus Silesiae. Siebenter Band. Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300."; zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-04-23 dodano literaturę: "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1887", "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1898", "Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Breslau. Erster Teil.", "Nazwy miejscowe Polski, tom VI", "Monitor Polski, numer 124/1947"; zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-04-15 dodano literaturę: "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1897", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1901", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1919", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1921", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1941", "Beyträge zur Beschreibung von Schlesien tom 5"; zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-04-10 dodano literaturę: "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1913", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1928", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1925", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1934"; zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-03-29 dodano literaturę: " Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Grossdeutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939", zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-03-29 zaktualizowano podstronę: "kamień graniczny z Niedamirowa"
2017-03-26 zaktualizowano podstrony: "kamienie cysterskie przy Jańskim Wierchu", "kamień graniczny z Niedamirowa", "cysterski kamień graniczny Podlesie", "cysterski kamień graniczny pod szczytem Martwca"
2017-03-20 dodano literaturę: "Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe", zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-03-18 dodano literaturę: "Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien mit den dazugehörigen Ortsteilen, Kolonien, Siedlungen usw.", zaktualizowano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"
2017-03-17 dodano literaturę: Monika Szwaja - "Matka wszystkich lalek"
2017-03-16 dodano literaturę: Tomasz Rzeczycki - "Zagadka Drogi Sudeckiej"; zaktualizowano podstronę "Tajemniczy kamień"
2017-03-12 dodano podstronę: "Lipienica - informacje o wiosce"; dodano literaturę: "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien 1845", "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien 1830", "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom V", "Neues geographisches Magazin, tom IV"
2017-03-10 dodano literaturę: "Östliches Riesengebirge - Deutschland-Bildheft Nr. 172"
2017-03-07 dodano podstrony: "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - numery domów", "Pocztówki z Lipienicy - Lindenau "
2017-03-03 dodano literaturę: Liliana Molenda - "Dawne zawody i statusy"; dodano podstronę: "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - mieszkańcy"
2017-03-01 dodano podstronę: "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - dane źródłowe"
2017-02-28 dodano literaturę: "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1911", "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1925", "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1938"
2016-11-01 dodano podstrony: "Góry Krucze: Kurek", "Góry Krucze: Sępia Góra, Polska Góra, Bógdał"
2016-08-21 dodano podstrony: "Góry Krucze: Rudna, Płonina, Zasieka i Krucza Skała", "Góry Krucze: szczyty graniczne"; zaktualizowano podstronę cysterskie słupki w Ulanowicach
2016-06-18 dodano podstronę kamień cysterski w Zaworach; zaktualizowano podstronę: cysterski kamień graniczny pod szczytem Martwca; dodano literaturę: mapa "stabilní katastr Ober Adersbach - Horní Adršpach", mapa "stabilní katastr Quallisch - Chvaleč"
2016-06-17 dodano podstrony: kamienie cysterskie przy Jańskim Wierchu, kamień graniczny z Niedamirowa, kamień graniczny Dolní Malá Úpa - Horní Lysečiny; dodano literaturę: mapa "stabilní katastr Schatzlar - Žacléř", mapa "stabilní katastr Döberle - Debrné "
2016-06-16 zaktualizowano podstronę: o cysterskim kamieniu przed budynkiem Straży Granicznej w Lubawce
2016-06-15 dodano nową podstrony: pierwotna lokalizacja cysterskich kamieni granicznych, przenumerowanie cysterskich kamieni granicznych, porównanie map "stabilní katastr" i "Schömberg"; dodano literaturę: mapa "stabilní katastr Potschendorf - Bečkov", mapa "stabilní katastr Bernsdorf - Bernartice", mapa "stabilní katastr Königshan - Královec"
2016-06-12 dodano nową podstronę: pochodzenie cysterskich kamieni granicznych, dodano literaturę: mapa Meßtischblatt "Schömberg", mapa "vojenské mapování" arkusz 3756/1
2016-05-23 zaktualizowano podstronę: o cysterskim kamieniu przed budynkiem Straży Granicznej w Lubawce
2016-05-22 dodano literaturę: Zygmunt Sarnecki - "Zabytkowe słupki graniczne", Marek Lis, Leszek Kosiorowski - "Granica na własnej skórze"; zaktualizowano podstronę: cysterski słupek w kamiennogórskim muzeum
2016-05-16 dodano literaturę: Witold Komorowski - "Kamienie opactwa krzeszowskiego" wersja III, E. Schwandt - "Alte Grenzsteine erzählen Heimatgeschichte"; zaktualizowano podstronę: "cysterski słupek w Kamiennej Górze"
2016-05-01 zaktualizowano podstronę: "Herb Krzeszowa"
2016-02-28 dodano podstronę: "Góry Krucze: Święta Góra"
2016-02-25 dodano podstronę: "Góry Krucze: Trzy Kawałki, Sołtysia, Świstak, Drążona"
2016-01-01 zaktualizowano podstronę: cysterski słupek na pl. Jana Pawła II
2015-12-19 zaktualizowano podstrony: krzeszowskie krzyże kamienne, cysterskie słupki w Ulanowicach, cysterski słupek w szkole w Lubawce, cysterski słupek w Okrzeszynie, cysterskie słupki za bramą klasztorną, cysterski słupek na pl. Jana Pawła II
2015-12-17 dodano literaturę: "Bractwo Krzyżowców nr 12", uaktualniono podstronę cysterski słupek w kamiennogórskim muzeum
2015-12-16 dodano literaturę: Jerzy Gryngolunas - "Polowanie na słońce czyli kronika pewnej podróży"
2015-11-29 uaktualniono podstronę: "Tajemniczy kamień"
2015-11-08 dodano podstronę: "Góry Krucze - Královecký Špičák i Kozlík"; dodano literaturę: Dariusz Burliński, Marek K. Marcjański - "Na tropie ukrytych skarbów"
2015-10-09 dodano literaturę: Robert Primke, Maciej Szczerpa, Wojciech Szczerpa - "Tajemnice Kamiennej Góry i okolic. Ziemia kamiennogórska w czasie drugiej wojny światowej", Franz Hoffmann - "Ortschronik Königshan", Robert Primke, Maciej Szczerpa - "W kręgu skarbów i tajemnic Dolnego Śląska", Robert Primke, Maciej Szczerpa, Wojciech Szczerpa - "Skarby Śląska"
2015-10-08 dodano literaturę: Włodzimierz Antkowiak - "Złoty pociąg i tajemnice skarbów Polski" oraz Krystian Michalik - "Skarb numizmatyczny w Krzeszowie - czyli opowieść jakich wiele"; uaktualniono kalendarium
2015-09-30 nazbierało mi się aktualizacji z całego miesiąca: dodano literaturę "Bergstadt Schömberg in Schlesien" oraz "Bractwo Krzyżowców nr 19" i "Bractwo Krzyżowców nr 20"; dodano podstrony o nowych kamieniach cysterskich: cysterski kamień w chełmskim ratuszu oraz cysterskie kamienie jako współczesne znaki graniczne; zaktualizowano podstrony: cysterski słupek w Lubawce, cysterski słupek w Chełmsku Śląskim, cysterskie słupki w Ulanowicach, cysterski słupek w Okrzeszynie, cysterski słupek w szkole w Lubawce, cysterskie słupki na granicy państwowej, cysterski słupek w mieście Žacléř, cysterski słupek w kamiennogórskim muzeum, cysterskie kamienie graniczne Podlesie.
2015-08-27 dodano literaturę: K. T. Heinze - "Sendschreiben über die Alterthümlichkeiten der schlesischen Klöster"; zaktualizowano podstronę o krzyżach kamiennych.
2015-08-24 dodano literaturę: "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien"; zaktualizowano podstrony o cysterskim słupku w Lubawce i o krzyżach kamiennych.
2015-08-23 dodano literaturę: Jan Lubieniecki - "Z dziejów Ziemi Kamiennogórskiej" oraz Danel Wojtucki, Stanisław Zobniów - "Pominiki dawnego prawa karnego na pograniczu polsko-czeskim"; zaktualizowano podstronę krzeszowskie_krzyze_kamienne.html.
2015-08-14 dodano literaturę: Max Hellmich - "Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien"; utworzono podstronę krzeszowskie_krzyze_kamienne.html o krzeszowskich krzyżach.
2015-08-08 dodano literaturę: Robert Główczyk - "Masakra w Ptaszkowie", Robert Główczyk - "Cisza na szynach", Witold Komorowski "Kamienie opactwa krzeszowskiego" wersja II, Witold Komorowski "Kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku"; zaktualizowano podstronę kalendarium o daty z dodanej literatury
2015-06-04 dodano literaturę: Witold Komorowski "Kamienie opactwa krzeszowskiego"; zaktualizowano podstrony kamienMiarki.html, kamienbolkow.html, Podlesie.html, jp2.html; zamieniono statystyki na stronie (Google Analytics zamiast Stat4u); dodano opis wycieczki Góry Krucze Czadrów - Lubawka
2015-04-06 dodano literaturę: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipienica
2015-04-06 dodano podstronę: "kapliczki Lipienica"
2015-01-05 aktualizacja podstrony: "Krzeszowskie zakony"
2015-01-04 dodano kolejne zdjęcie na podstronie: "Renowacja 1995"
2015-01-04 uaktualniono podstronę: Szymon Wrzesiński - "Karpniki ..."
2014-12-20 dodano literaturę: Bogusław Czechowicz - "VISUS SILESIAE ..."
2014-11-09 dodano literaturę: Szymon Wrzesiński - "Karpniki ..." wraz z aktualizacją kalendarium
2014-10-04 dodano literaturę: Izabela i Tomasz Kaczyńscy - "Cystersi w Polsce" wraz z kilkoma uwagami
2014-10-04 dodano podstronę Jedziemy do Wierzbnej
2014-10-04 dodano literaturę: Tomasz Jurek - "Panowie z Wierzbnej"
2014-10-03 uaktualniono opisy do zdjęć na podstronach: kolejne stare pocztówki i zakonnicy
2014-10-02 dodano literaturę: Antoni Witczak - "Krzeszów"
2014-09-28 dodano podstronę o świdnickim pałacu opatów krzeszowskich
2014-09-20 uaktualniono podstronę krzeszowskie akcenty w herbach o herb Czadrowa
2014-09-14 uaktualniono o kolejne zdjęcia podstronę Herb Krzeszowa
2014-09-10 dodano kolejną literaturę: Zygmunt Sarnecki - "Krzeszowskie pogranicze"
2014-09-10 zaktualizowano podstronę Ulice w Krzeszowie o ul. Englera, Kacpra, Melchiora i Baltazara.
2014-09-10 dodano kolejną literaturę: Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
2014-09-09 dodano kolejną literaturę: Nicola Remig, Inge Steinsträßer - katalog wystawy "Zmierzch klasztorów"
2014-09-09 dodano opis wycieczki Śladami budowniczych i skarbów krzeszowskich
2014-09-08 dodano kolejną literaturę: Wioletta Ratajczak - "Z dziejów Kamiennej Góry - katalog wystawy"